Tietosuojaseloste

Suomen Yrittäjänaisten jäsenrekisteri Membookin tietosuojaseloste 

 

 1. Rekisterinpitäjä

Suomen Yrittäjänaiset ry

Posti- ja käyntiosoite: Vuorikatu 4 00100 Helsinki

Rekisteri on yhteisrekisteri, jota käyttävät Suomen Yrittäjänaisten keskusjärjestö ja paikallisyhdistykset omien jäsentensä osalta.

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa: Suomen Yrittäjänaiset Vuorikatu 4 00100 Helsinki toimisto@yrittajanaiset.fi puh. 040 522 2252

 

 1. Rekisteröidyt
 • Varsinaiset jäsenet
 • Seniorijäsenet
 • Opiskelijajäsenet
 • Kannattajajäsenet
 • Kunniajäsenet

 

 1. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn jäsenyyssuhteen perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Jäsenten rekisteröinti
 • Sähköinen ja muu jäsenviestintä
 • Jäsenyyteen kuuluvien palvelujen ja etujen tarjoaminen
 • Järjestön tarkoitusta edistävät kyselyt ja tutkimukset
 • Analysointi ja tilastointi
 • Asiakaspalvelun ja toiminnan toteuttaminen ja kehittäminen

 

 1. Rekisteriin tallennettavat tiedot

Jäsenrekisteri sisältää varsinaisten jäsenten, seniori-, opiskelija-, kannattaja- ja kunniajäsenten henkilötietoja sekä jäsenten yritysten ja yhteisöjen kontaktien henkilötietoja.

 

Henkilötiedot 

 • nimi
 • syntymäaika
 • osoitetiedot
 • puhelinnumero
 • sähköposti

 

Jäsenyyttä koskevat tiedot

jäsensuhdetta koskevat tiedot

 

 • liittymistiedot
 • paikallisyhdistys, johon henkilö kuuluu
 • yhdistyksen vaihtaminen
 • jäsenyyden päättäminen ja siihen liittyvät syyt
 • laskutus- ja maksutiedot
 • opiskelupaikka (opiskelijajäsenyys)

 

Yritystiedot

yrityksen perustiedot

 

 • nimi
 • y-tunnus
 • toimialatiedot
 • käynti-, postitus- ja laskutusosoite
 • puhelinnumero
 • sähköposti
 • sosiaalisen median urlit

 

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä joko paikallisyhdistyksesi rekisterivastaavalle tai liiton toimistoon osoitteeseen: toimisto@yrittajanaiset.fi Voit myös tarkistaa ja korjata itse omia ja yrityksesi tietoja rekisteröitymällä jäsenrekisteri Membookin käyttäjäksi.

Tarkastusoikeus 

Jäsen voi tarkistaa ja korjata jäsenrekisterissä olevat henkilötietonsa sekä yrityksensä tiedot rekisteröitymällä jäsenrekisteri Membookin käyttäjäksi (rekisteröityminen jäsenkohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla) tai olemalla yhteydessä omaan paikallisyhdistykseen taikka liiton toimistoon.

 

Vastustamisoikeus 

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

 

Poisto-oikeus 

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, voit poistaa ne rekisteristä tai pyytää paikallisyhdistystä taikka liiton toimistoa poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (ohjeet valituksen tekemiseen). Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

 

Valitusoikeus 

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (ohje valituksen tekemiseen).

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsentä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Jäseneltä itseltään suoraan järjestelmään tai sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, mobiilisovelluksen kautta tai muulla vastaavalla tavalla
 • Jäsenhankkijoilta sähköisen jäsentietolomakkeen kautta

 

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Emme myy tai vuokraa jäsenrekisterin tietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

 • Voimme luovuttaa rekisteröidyn tietoja kolmansille osapuolille, mikäli rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa.
 • Voimme luovuttaa tietoja yhteistyökumppaneille, jotta he osaavat tarjota jäsenyyteen kuuluvia etuja jäsenyrityksille.
 • Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.
 • Mikäli fuusioimme tai muutoin järjestelemme toimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa uuden organisaation sisällä.

 

 1. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin jäsenyys on voimassa. Henkilöiden tiedot poistetaan viimeistään 1 vuoden kuluttua jäsenyyden päättymisestä.

 

 1. Henkilötietojen käsittelijät
 • Jäsenrekisterin tietoja käsittelevät Suomen Yrittäjänaiset ry:n ja sen paikallisyhdistysten luottamushenkilöt omien jäsenlistojensa osalta.
 • Lisäksi jäsenrekisteri Membookin (rekisterin ylläpitäjä) työntekijät voivat käsitellä tietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti (Tietosuoja-asetuksen artikla 28.3).
 • Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuoja-asetuksen mukaisesti (Tietosuoja-asetuksen artikla 28.3).

 

 1. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

 1. Evästeet ja selailun seuranta

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Suomen Yrittäjänaisten ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia.

Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

 

 1. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Käytämme seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi.

 • Jäsenrekisteri Membookin palvelinkeskus sijaitsee fyysisesti Suomessa ja yhteys on turvattu SSL-sertifikaatilla (Membook-tietoturva).
 • Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.
 • Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.
 • Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin.

 

Yhteistyössä

teipparit.com